ثبت شرکت ها و ثبت برند

نتایج انحلال شرکت، تصفیه و تقسیم اموال آن است. تصفیه و تقسیم اموال شرکت در زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل اعلام می شود نیز انجام می گیرد(ماده 274 لایحه قانونی 1347).
لایحه قانونی 1347، نسبت به قانون تجارت 1311، در مورد تصفیه امور شرکت و تقسیم اموال آن مقررات کامل تری دارد که در دو مبحث آنها را بررسی می کنیم.


مبحث اول: تصفیه
مبحث دوم: تقسیم دارایی شرکت